Từ xưa đến nay, ô mai đã đi vào tiềm thức người Việt như một thức quà mang đậm nét văn hóa Hà thành.

Ô mai Thịnh Quang- Thương hiệu uy tín lâu năm!

Đa dạng những thức quà mang đậm nét văn hóa ẩm thực Hà Thành!